Bouwkundig tekenwerk

U heeft de wens om uw woning te verbouwen of u heeft bouwgrond om geheel nieuw te bouwen? Hieronder een overzicht van de activiteiten waar van der Krabben bouwadvies u in kan ondersteunen. Na een kennismaking en/of bespreking kan snel en vrijblijvend een prijsopgave voor de gewenste werkzaamheden worden verstrekt.

Bouwkundig tekenwerk voor particulieren

Onderzoek van de (ver-)bouwmogelijkheden

Wat zijn, binnen het geldende bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden op uw perceel? Hoeveel is er reeds gebouwd, hoeveel mag er nog gebouwd worden en welke vergunningen en eventuele artikelprocedures zijn daarvoor nodig? Wellicht mag uw bouwplan wel vergunningsvrij uitgevoerd worden? Daar waar nodig is er vooraf overleg met de gemeente.

Opstellen van ontwerptekeningen 

Uw ideeën en wensen worden vertaald naar een voorlopig ontwerp. Dit wordt besproken en afgestemd zodat een definitief ontwerp ontstaat. Met dit definitief ontwerp kan eventueel middels een informatief bouwplan vooraf bij de gemeente getoetst worden.

Indienen van een bouwaanvraag

Afhankelijk van de vereiste vergunningen worden de benodigde tekeningen en overige stukken, bijvoorbeeld constructieberekeningen, bouwbesluitberekeningen en de EPN-berekening, samengesteld en ingediend.

Teveel aan tekenwerkzaamheden

Heeft u als architect of ontwerper tijdelijk te veel tekenwerkzaamheden? Van der Krabben bouwadvies kan u te hulp schieten.

Aanvragen bouwvergunning

Heeft u als aannemer voor een van uw opdrachtgevers bouwkundige tekeningen nodig voor het aanvragen van een bouwvergunning? Van der Krabben bouwadvies kan deze tekeningen voor u verzorgen.

Bouwkundig tekenwerk voor bedrijven

Contactgegevens

073 6400320 / 06-53687514

Seldensate 49

5235 CB ‘s-Hertogenbosch

8:30 tot 17:00

Op al onze transacties berust de DNR2011 (1e herziening juli 2013), aldus gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 3 juli 2013 onder nummer 56/2013