Calculatie

Hieronder een overzicht van de activiteiten waar van der Krabben bouwadvies u in kan ondersteunen. Na een kennismaking en/of bespreking kan snel en vrijblijvend een prijsopgave voor de gewenste werkzaamheden worden verstrekt. 

Calculaties voor particulieren

Opstellen van een kostenraming

Heeft u bouw- of verbouwplannen en zou u graag vooraf een reeële kostenraming willen hebben van de realisatie en alle bijkomende kosten? Van der Krabben bouwadvies kan een kostenraming voor u opstellen.

Controle prijsopgaven

Heeft u een of meerdere prijsopgaven van bouwbedrijven ontvangen en u zou de juistheid en volledigheid uitvoerig gecontroleerd willen hebben? Van der Krabben bouwadvies kan deze prijsopgaven voor u controleren. 

Maken van een begroting

Heeft u als bouwbedrijf een begroting nodig voor een ver- of nieuwbouw ten behoeve van het uitbrengen van een prijsopgave? Van der Krabben bouwadvies kan u hiermee verder helpen.

Schilder en stukadoorswerken

Heeft u als onderaannemer schilder- en of stukadoorswerken hoeveelhedenstaten en/of een begroting nodig van een ver- en of nieuwbouwproject? Van der Krabben bouwadvies kan deze voor u verzorgen.

Calculaties voor bedrijven

Contactgegevens

073 6400320 / 06-53687514

Seldensate 49

5235 CB ‘s-Hertogenbosch

8:30 tot 17:00

Op al onze transacties berust de DNR2011 (1e herziening juli 2013), aldus gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 3 juli 2013 onder nummer 56/2013