Bouwadvies en begeleiding

Hieronder vind u een overzicht van de activiteiten waar van der Krabben bouwadvies u tijdens het bouwproces in kan ondersteunen. Na een kennismaking en/of bespreking kan snel en vrijblijvend een prijsopgave voor de gewenste werkzaamheden worden verstrekt. De onderstaande informatie is gericht op particulieren. Klik hier voor meer informatie over bouwadvies en begeleiding voor bedrijven.

Bouwadvies en begeleiding voor particulieren

Onderzoek van de bouwmogelijkheden

Wat zijn, binnen het geldende bestemmingsplan, de bouwmogelijkheden op uw perceel? Hoeveel is er reeds gebouwd, hoeveel mag er nog gebouwd worden en welke vergunningen en eventuele artikelprocedures zijn daarvoor nodig? Wellicht mag uw bouwplan wel vergunningsvrij uitgevoerd worden? Daar waar nodig, is er vooraf overleg met de gemeente.

In kaart brengen van de bestaande situatie

Om een goed overzicht te krijgen van de bestaande bebouwing is het eventueel nodig om een nauwkeurige 

opmeting te verrichten. Aan de hand van deze opmeting en oude tekeningen wordt de bestaande situatie helder in kaart gebracht.

Ontwerptekeningen

Uw ideeën en wensen worden vertaald naar een voorlopig ontwerp. Dit wordt met u besproken en afgestemd zodat een definitief ontwerp ontstaat. Met dit definitief ontwerp kan eventueel middels het indienen van een informatief bouwplan vooraf bij de gemeente getoetst worden op haalbaarheid.

De bouwaanvraag

Afhankelijk van de vereiste vergunningen worden de benodigde tekeningen en overige stukken, bijvoorbeeld constructieberekeningen, bouwbesluitberekeningen en de EPN-berekening, samengesteld en ingediend.

Offerteaanvraag aannemers

Aan de hand van de ingediende tekeningen kan aan één of meerdere aannemers gevraagd worden een offerte uit te brengen. Deze worden op juistheid en volledigheid uitvoerig gecontroleerd, een goede vergelijking van de verschillende aanbiedingen wordt opgesteld en er wordt onderhandeld met de aannemers om tot een juiste overeenkomst te komen.

Bouwbegeleiding

Tijdens een (ver-)bouw ontstaan er altijd situaties waarbij het belangrijk is dat een bouwkundige u bijstaat en adviseert. Dit kan zijn over het gebruik van materialen, controle van de kwaliteit van de geleverde prestaties, beoordeling van aangeboden of opgegeven meer- en minderwerken, maar ook om uw eventueel aangepaste wensen technisch te vertalen naar de aannemer.

Uitvoeringstekeningen tot in detail

Tijdens de uitvoering van de (ver-)bouw maakt de aannemer gebruik van zogenaamde werktekeningen. Dit zijn plattegronden, aanzichten, doorsneden en details op grotere schaal, maar ook tekeningen van onderdelen die geprefabriceerd moeten worden zoals bijvoorbeeld kozijnen, trappen, stalen constructie-onderdelen, interieurwerken e.d.

 

Bouwkundig tekenwerk 

- Het uitwerken van de wensen van uw klant in een duidelijk schetsplan

- Het uitwerken van de wensen van uw klant in een bouwaanvraag inclusief alle nodige bescheiden

- Het uitwerken van de benodigde werktekeningen voor de uitvoering van uw bouwwerk

(matenplannen, gevelaanzichten, doorsneden, detailtekeningen, werkplaatstekeningen prefab onderdelen, kozijntekeningen, staalconstructies e.d.)

Bouwkosten

- Heeft u als bouwbedrijf een begroting nodig voor een ver- of nieuwbouw ten behoeve van het uitbrengen van een prijsopgave? Van der Krabben bouwadvies kan u hiermee helpen.

- Heeft u als onderaannemer schilder- en of stukadoorswerken hoeveelhedenstaten en/of een begroting nodig van een ver- en of nieuwbouwproject? Van der Krabben bouwadvies kan u te hulp schieten.

Bouwadvies en begeleiding voor bedrijven

Contactgegevens

073 6400320 / 06-53687514

Seldensate 49

5235 CB ‘s-Hertogenbosch

8:30 tot 17:00

Op al onze transacties berust de DNR2011 (1e herziening juli 2013), aldus gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam 3 juli 2013 onder nummer 56/2013